Byggeprocessen

Det hele kan virke en anelse uoverskueligt, når et nyt hus skal opføres, men vi har samlet et kort overblik over byggeprocessen, for at svare på de mest hyppige spørgsmål. Det kan for mange være en besværlig process at opføre et nyt hus, men Living House Copenhagen har gennem mange års erfaring en skræddersyet proces og tilgang, som medfører en gnidningsfri byggeproces.

Step 01.

Første møde

På baggrund af et tilsendt spørgeskema afholder kunden og Steffen Moos et indledende møde. Her defineres ønsker og behov. Steffen har mange års erfaring i byggeri og kan derfor vejlede kunden på en realistisk og konstruktiv måde.

Step 02.

Jeppe Utzon tegner

Ud fra kundens ønsker tegner Jeppe Utzon 1 – 3 forslag på en plantegning Dette gøres med respekt for lys, verdenshjørner, grundens udformning m.v Disse sendes til kunden som kommer med evt. tilrettelser. Så ud fra kundens ønsker og behov  tegnes den endelige plantegning. Udgifter til dette afholdes af LHC, når vi indgår en aftale.

Step 03.

Tilbud og kontrakt

Der udarbejdes et endeligt tilbud med udgangspunkt i den oplyste kvm. pris, som sendes til kunden til gennemsyn. Kontrakten og prisen baseres på tegningerne og kundens ønske til materialer. Når kontrakten er underskrevet ansøges der om byggetilladelse.

Step 04.

Materialevalg

Efter kontrakten er underskrevet får kunden adgang til vores elektroniske materialekatalog – MALEEA. Her kan kunden i ro og mag vælge de materialeløsninger han/hun ønsker. MALEEA er også stedet hvor vi kan kommunikere med kunden og hvor vi opdaterer hvor i processen byggeriet er.

Step 05.

Færdiggørelse af tegninger.

Når vi har modtaget byggetilladelsen og det endelige materialevalg er på plads, færdiggøres de endelige bygningstegninger der bruges til at bygge efter

Step 06.

Opstartsmøde.

Ved opstart af byggesag afholdes et møde på byggepladsen med kunden og projektleder. Her gennemgåes hele byggesagen, og der aftales praktiske emner som sokkelhøjde, terræn og andet.

Step 07.

Byggeriet går i gang

Byggeriet startes op under overordnet ledelse af vores projektleder og med tilsyn fra vores byggeleder.

Step 08.

Aflevering af huset.

Nøglerne afleveres på aftalt dato. Huset er håndværkerrengjort og klar til overtagelse. Ved aflevering har vi en overdragelsesforretning, hvor huset gennemgåes. Evt. fejl og mangler udbedres hurtigt så evt. gener minimeres

Step 09.

Garanti og gennemgang.

Der afholdes en 1-års-gennemgang med udbedring  af evt. opståede fejl og mangler. Det er os der indkalder til dette.